KH KH's Top 1 Players

RankNamePointsKillsGamesLast Online
#1 XBZ 1183 5 (6/4) 10 2132d 13h 15m 44s