KH KH's Top 1 Players

RankNamePointsKillsGamesLast Online
#1 XBZ 1183 5 (6/4) 10 1961d 3h 17m 19s